Chính sách xử lý khiếu nại của THẠCH AN

Chính sách xử lý khiếu nại

chính sách xử lý khiếu nại

Chúng tôi cam kết:

Chúng tôi coi đây là cơ hội để tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Đóng góp của quý khách hàng là động lực để chúng tôi đưa ra sản phẩm ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Với bất kỳ khiếu nại hay góp ý nào. Quý khách hàng vui lòng gửi đến:

Email:  thachan@thachan.vn

Hoặc gọi điện trực tiếp đến:

Hotline0366808686

THẠCH AN: An tâm khi chọn, an lành khi an