TIN TỨC

CV điều chỉnh hạn sử dụng SP Chè dừa dầm

CV điều chỉnh HSD th12.23 (1)

Công ty cổ phần chề biến thực phẩm Cao Bằng xin được điều chỉnh nội dung trong hồ sơ đã công bố như sau:

Hồ sơ TCB số 03/CAOBANGFOOD/2023 ngày 22/08/2023. Sản Phẩm CHÈ DỪA DẦM nhãn hiệu Kingpak. Trong phần II, thông tin về sản phẩm: Mục 2 hạn sử dụng đã công bố là 10 ngày kể từ ngày sản xuất.

Nay công ty xin điều chỉnh hạn sử dụng của sản phẩm là: 07 ngày kể từ ngày sản xuất. Thời gian bắt đầu thực hiện tính từ ngày ký công văn này. ( 18-12-2023)

Công ty gửi công văn này trình ban quản lý nhà nước và quý đối tác về chất lượng sản phẩm so với hồ sơ tự công bố.

công văn điều chỉnh HSD